Unpacking pyarmor - Soder CTF

el konulan kitabim Introduction to Computer Theory'in namusunu kurtarmak icin yazilan bir yazi. temelde packli pyarmor uygulamasini unpack eylemeyi anlatmaktadir.

analiz

program calisitirildigi vakit cikti vermiyor.


> ./SierraTwo_V2.exe

hizlica bilindik bir string var mi diye kontrol etmek icin hata mesajlari icin ufak bir grep atmak bazen iyi bir fikir olabilir.


[0x140008b14]> iz ~ Err
1  0x00021df8 0x1400233f8 38  39  .rdata ascii  Error allocating decompression buffer\n
3  0x00021e28 0x140023428 26  27  .rdata ascii  Error %d from inflate: %s\n
4  0x00021e48 0x140023448 30  31  .rdata ascii  Error %d from inflateInit: %s\n
8  0x00021ec8 0x1400234c8 23  24  .rdata ascii  Error decompressing %s\n
18  0x00021fa0 0x1400235a0 15  16  .rdata ascii  Error on file\n.
21  0x00021fc8 0x1400235c8 35  36  .rdata ascii  Error allocating memory for status\n
23  0x00022010 0x140023610 25  26  .rdata ascii  Error opening archive %s\n
25  0x00022040 0x140023640 17  18  .rdata ascii  Error copying %s\n
31  0x000220a8 0x1400236a8 20  21  .rdata ascii  Error extracting %s\n
142 0x00022f38 0x140024538 31  32  .rdata ascii  Error loading Python DLL '%s'.\n
154 0x00023110 0x140024710 34  35  .rdata ascii  Error detected starting Python VM.
173 0x00023310 0x140024910 30  31  .rdata ascii  Error creating child process!\n

142 numarali string bize bunun pyinstaller oldugunu dusundurdu.


[0x140008b14]> iz ~ PyInstaller
177 0x00023370 0x140024970 35  36  .rdata ascii  PyInstaller: FormatMessageW failed.
178 0x00023398 0x140024998 44  45  .rdata ascii  PyInstaller: pyi_win32_utils_to_utf8 failed.

tahminimizde dogru ciktik. yani yanilmiyormusuz. pyinstaller kullaniyor ise pyinstxtractor yardimi ile icindeki pyc dosylarini edinebiliriz.


> python3.8 pyinstxtractor.py SierraTwo_V2.exe
[+] Processing SierraTwo_V2.exe
[+] Pyinstaller version: 2.1+
[+] Python version: 38
[+] Length of package: 10795430 bytes
[+] Found 976 files in CArchive
[+] Beginning extraction...please standby
[+] Possible entry point: pyiboot01_bootstrap.pyc
[+] Possible entry point: pyi_rth__tkinter.pyc
[+] Possible entry point: pyi_rth_multiprocessing.pyc
[+] Possible entry point: SierraTwo.pyc
[+] Found 399 files in PYZ archive
[+] Successfully extracted pyinstaller archive: SierraTwo_V2.exe

You can now use a python decompiler on the pyc files within the extracted directory

cikarttigimmiz dosyayi calistirmak istedigimiz vakit pytransform modulunu bulamadigini belirtiyor.


SierraTwo_V2.exe_extracted> python3.8 SierraTwo.pyc
Traceback (most recent call last):
 File "dist\obf\SierraTwo.py", line 2, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'pytransform'

pytransform ismi aslinda tanidik bir isim. python bytecode packeri olan pyarmor'a ait runtime kutuphanesinin adi. bunu hizlica grepleyip teyit etme imkanimiz bulunmakta.


>> grep -rn pyarmor
Binary file PYZ-00.pyz_extracted/config.pyc matches
Binary file PYZ-00.pyz_extracted/pytransform.pyc matches
Binary file SierraTwo.pyc matches
Binary file _pytransform.dll matches

aksiyon alimi

kendi dokumantasyonlarinda bulunan dosya hiyerarsisini olusturarak ise koyulabiliriz.


SierraTwo.pyc
pytransform/
  __init__.py
  _pytransform.so

init.py dosyasini ise pyinstallerdan cikan pytransform.pyc ile degistirecegiz.

simdi dosyamizi calsitirabiliyor olmamiz gerekiyor.


>> python3.8 .\SierraTwo.pyc
Traceback (most recent call last):
 File "<dist\obf\SierraTwo.py>", line 4, in <module>
 File "<frozen SierraTwo>", line 21, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'slack'

cok sansliyiz ki kutuphane bagimli bir kod cikti. kutuphane bagimliligi = library hijacking slack.py diye bir dosya olusturup icine istedigimiz icerigi koyabiliriz. oncelikle import edildigimizden dolayi callstack'te alakali frame'e gidip etrafi yoklamamiz gerekiyor. bundan dolayi oncelik ile frameleri yoklayalim. burada bilgilendirici olsun diye inspect ile yapiyorum yoksa import pdb; pdb.set_trace() denilip bir pdb shelli spawnlanabilir.


import inspect

for frameinfo in inspect.stack():
  print(frameinfo.frame)


<frame at 0x000001FA7D4BB1E0, file 'asykrem\\slack.py', line 7, code <module>>
<frame at 0x000001FA7D497550, file '<frozen importlib._bootstrap>', line 219, code _call_with_frames_removed>
<frame at 0x000001FA7D488900, file '<frozen importlib._bootstrap_external>', line 783, code exec_module>
<frame at 0x000001FA7D438BE0, file '<frozen importlib._bootstrap>', line 671, code _load_unlocked>
<frame at 0x000001FA7D48C440, file '<frozen importlib._bootstrap>', line 975, code _find_and_load_unlocked>
<frame at 0x000001FA7D4389F0, file '<frozen importlib._bootstrap>', line 991, code _find_and_load>
<frame at 0x000001FA7D4971F0, file '<frozen SierraTwo>', line 21, code <module>>
<frame at 0x000001FA7D12B440, file 'dist\\obf\\SierraTwo.py', line 4, code <module>>

bizi alakadar eden frame'in 0x000001FA7D4971F0'te ki frame oldugu bariz goruluyor. bundan mutevellit bu frame'i incelemek uzere bir yerlere tutturabiliriz.


frame = inspect.stack()[6]

bildigimiz python'da bytecode'ta kullanilmak uzere degisken isimleri ve constant degerleri kod objesi ile birlikte geliyor. yani constant degerler(fonksiyonlar gibi) hala kodumuzun icinde olabilir.


c = frame.f_code

for idx, obj in enumerate(c.co_consts):
  if inspect.iscode(obj):
    print(idx, obj.co_name)


5 prepare_shell
7 create_channel
9 next_channel
11 machine_info
15 uploader_thread
17 upload
19 respawn
21 handle_user_input
23 commands
25 listen
27 hide_process
32 protect_pytransform

daha sonra ise bu fonksiyonlarda ki degiskenleri bastirabilirsek belki yararli bir seyler elde edebiliriz.


for idx, obj in enumerate(c.co_consts):
  if inspect.iscode(obj):
    print(idx, obj.co_name, obj.co_consts)


5 prepare_shell (None, 'channels', 'channel', 'id', ('channel', 'users'), ('channel', 'text'), ('channel',), 'messages', 0, 'ts', ('channel', 'timestamp'))
7 create_channel (None, ('name',))
9 next_channel (None, 0, 'name', '-', 2, 1)
11 machine_info (None, '', 'Windows', 'wmic csproduct get UUID', ' ', 5, 'Linux', 'cat', '/etc/machine-id', 'Darwin', 'ioreg', '-d2', '-c', 'IOPlatformExpertDevice', '|', 'awk', '-F', "'/IOPlatformUUID/{print $(NF-1)}'", 'unknown', '`', '` with the `', '` UUID connected.')
15 uploader_thread (None, '', True, ('file', 'channels', 'filename', 'title'), 'Uploaded `', '`', 'File not found.', False)
17 upload (None, True, ('target', 'daemon', 'args'), 'Please wait while your file is uploaded.', ('channel', 'text'), 'Cannot start uploader thread')
19 respawn (None, '', 'b0', '9b', 'b1', '21', '6e', '10', '40', '3c', '72', '23', '6f', '16', 'af', '14', '1a', '64', '12', 'c8', '5b', 'a6', '69', 'b4', '6d', '74', 'a2', 'cf', '62', '52', '58', '30', 'e0', '65', 'db', '1e', '56', '73', 'c4', 'c2', '7e', '20', '24', '8e', 'ce', '42', '17', '9a', '87', 'fb', 'dd', 'eb', 'ea', '25', 'aa', 'fa', 'a9', '2e', '78', 'de', '66', '00', '85', 'dc', '36', '32', '59', 'ae', '3a', '2b', '29', 'da', 'd5', 'f5', '2f', '2c', 'fe', 'cd', '2a', '90', 'e6', '18', '75', '26', '68', '2d', 'be', '35', 'd0', '5a', '31', '22', '5f', '76', '27', 'e1', '91', '45', '63', '94', '5d', '4c', '15', 'ff', 'e2', '5e', '28', '61', 'ee', 'f6', '08', 'c3', 'c7', 'b6', 'b5', '02', '55', 'ef', 'd9', '04', 'ad', <code object varxor at 0x0000023226DFF5B0, file "<frozen SierraTwo>", line 400>, 'respawn.<locals>.varxor', '__main__', 1, 37, 'a', 'b', 'z')
21 handle_user_input (None, '', 'Error reading command output.', ('channel', 'text'), 'The command did not return anything.', '`', 'Output contains an illegal character.', 0, <code object <listcomp> at 0x0000023226DFF660, file "<frozen SierraTwo>", line 440>, 'handle_user_input.<locals>.<listcomp>', '```', 'Output size is too big. If you are trying to read a file, try uploading it.', 'Unknown error.')
23 commands (None, 'upload', ' ', 1, 'cd', '`cd` complete.', ('channel', 'text'), 'shell_exit', 0)
25 listen (None, '', 'randomval', ('channel',), 0.8, 'messages', 0, 'client_msg_id', 'text', 0.3)
27 hide_process (None, 0, 'taskkill /PID ', ' /f')
32 protect_pytransform (None, 0, <code object assert_builtin at 0x0000023226DFF9D0, file "<frozen SierraTwo>", line 530>, 'protect_pytransform.<locals>.assert_builtin', <code object check_obfuscated_script at 0x0000023226DFFB30, file "<frozen SierraTwo>", line 536>, 'protect_pytransform.<locals>.check_obfuscated_script', <code object check_mod_pytransform at 0x0000023226DFFC90, file "<frozen SierraTwo>", line 545>, 'protect_pytransform.<locals>.check_mod_pytransform', <code object check_lib_pytransform at 0x0000023226DFFD40, file "<frozen SierraTwo>", line 559>, 'protect_pytransform.<locals>.check_lib_pytransform')

bir miktar supheli bir veri bulduk gibi.


19 respawn (None, '', 'b0', '9b', 'b1', '21', '6e', '10', '40', '3c', '72', '23', '6f', '16', 'af', '14', '1a', '64', '12', 'c8', '5b', 'a6', '69', 'b4', '6d', '74', 'a2', 'cf', '62', '52', '58', '30', 'e0', '65', 'db', '1e', '56', '73', 'c4', 'c2', '7e', '20', '24', '8e', 'ce', '42', '17', '9a', '87', 'fb', 'dd', 'eb', 'ea', '25', 'aa', 'fa', 'a9', '2e', '78', 'de', '66', '00', '85', 'dc', '36', '32', '59', 'ae', '3a', '2b', '29', 'da', 'd5', 'f5', '2f', '2c', 'fe', 'cd', '2a', '90', 'e6', '18', '75', '26', '68', '2d', 'be', '35', 'd0', '5a', '31', '22', '5f', '76', '27', 'e1', '91', '45', '63', '94', '5d', '4c', '15', 'ff', 'e2', '5e', '28', '61', 'ee', 'f6', '08', 'c3', 'c7', 'b6', 'b5', '02', '55', 'ef', 'd9', '04', 'ad', <code object varxor at 0x0000023226DFF5B0, file "<frozen SierraTwo>", line 400>, 'respawn.<locals>.varxor', '__main__', 1, 37, 'a', 'b', 'z')

sonucta bu fonksiyon bir codeobject. yani exec calistirabiliriz.


frame = inspect.stack()[6].frame
respawn = frame.f_code.co_consts[19]
print(exec(respawn))


None

ama uzucu bir sekilde bu fonksiyon bize bir sey dondurmuyor. dis kutuphanesini kullanarak bytecode'u disassemble edebiliriz.


import dis
dis.dis(respawn)


167      0 JUMP_ABSOLUTE      18
       2 NOP

168      4 NOP
    >>  6 POP_BLOCK

169      8 BEGIN_FINALLY
       10 NOP

170     12 NOP
       14 EXTENDED_ARG       4

171     16 JUMP_ABSOLUTE     1066
    >>  18 LOAD_GLOBAL       2 (__armor_enter__)

172     20 CALL_FUNCTION      0
       22 POP_TOP

173     24 NOP
       26 NOP

174     28 EXTENDED_ARG       4
       30 SETUP_FINALLY     1034 (to 1066)

175     32 INPLACE_POWER
       34 NOP

176   >>  36 MAP_ADD         40
       38 <222>         175
        ...
        ...
        ...
        ...
Traceback (most recent call last):
 File "<dist\obf\SierraTwo.py>", line 4, in <module>
 File "<frozen SierraTwo>", line 21, in <module>
 File "ayskrem\slack.py", line 38, in <module>
  dis.dis(respawn)
 File "xi\git\c\cpython\lib\dis.py", line 79, in dis
  _disassemble_recursive(x, file=file, depth=depth)
 File "xi\git\c\cpython\lib\dis.py", line 373, in _disassemble_recursive
  disassemble(co, file=file)
 File "xi\git\c\cpython\lib\dis.py", line 369, in disassemble
  _disassemble_bytes(co.co_code, lasti, co.co_varnames, co.co_names,
 File "xi\git\c\cpython\lib\dis.py", line 401, in _disassemble_bytes
  for instr in _get_instructions_bytes(code, varnames, names,
 File "xi\git\c\cpython\lib\dis.py", line 340, in _get_instructions_bytes
  argval, argrepr = _get_name_info(arg, names)
 File "xi\git\c\cpython\lib\dis.py", line 304, in _get_name_info
  argval = name_list[name_index]
IndexError: tuple index out of range

fakat malesef hayal kirikligina ugradik. pyarmor'un dokumantasyonuna bakar isek bunun wrap-mode ozelligi oldugunu gorebiliriz


LOAD_GLOBALS  N (__armor_enter__)   N = length of co_consts
CALL_FUNCTION  0
POP_TOP
SETUP_FINALLY  X (jump to wrap footer) X = size of original byte code

Here it's obfuscated bytecode of original function

LOAD_GLOBALS  N + 1 (__armor_exit__)
CALL_FUNCTION  0
POP_TOP
END_FINALLY

su yapiya gore armor_enter kendi referansini alip aradaki bytecode araligini guncelliyor.

bu durumda yapabilecegimiz iki durum var. ilki cpython'a ufak bir patch atmak digeri ise extension'u/library'i reverslemek. buyuk ihtimalle cpython'u patchlemek daha kolay ve hizli olacaktir.

cpython'da bildigimiz uzere bytecode'lar ceval.c uzerinde isleniyor. sorunumuz polimorfik bir codeobject oldugundan dolayi sadece calisan bytecodelari dumplayacagiz. yani switch_case'den hemen once byte-codelari dumplamamiz yeterlidir.


@@ -759,6 +759,11 @@ _PyEval_EvalFrameDefault(PyFrameObject *f, int throwflag)
   _Py_atomic_int * const eval_breaker = &ceval->eval_breaker;
   PyCodeObject *co;

+  FILE *a_logger;
+  int logger_flag;
+  if ((logger_flag = PyUnicode_CompareWithASCIIString(f->f_code->co_name, "respawn") == 0)) {
+    a_logger = fopen("xi\respawn.bin", "wb");
+  }
   /* when tracing we set things up so that

      not (instr_lb <= current_bytecode_offset < instr_ub)
@@ -1077,9 +1082,12 @@ _PyEval_EvalFrameDefault(PyFrameObject *f, int throwflag)
 /* Start of code */

   /* push frame */
-  if (Py_EnterRecursiveCall(""))
+  if (Py_EnterRecursiveCall("")){
+    if (logger_flag) {
+      fclose(a_logger);
+    }
     return NULL;
-
+  }
   tstate->frame = f;

   if (tstate->use_tracing) {
@@ -1319,6 +1327,16 @@ main_loop:
       }
     }
 #endif
+    if (logger_flag) {
+     if (HAS_ARG(opcode)) {
+        fputc(opcode, a_logger);
+        fputc(oparg, a_logger);
+     }
+      else {
+       fputc(opcode, a_logger);
+       fputc(0, a_logger);
+     }
+    }

     switch (opcode) {

@@ -3813,7 +3831,9 @@ exit_eval_frame:
   Py_LeaveRecursiveCall();
   f->f_executing = 0;
   tstate->frame = f->f_back;
-
+  if (logger_flag){
+    fclose(a_logger);
+  }
   return _Py_CheckFunctionResult(NULL, retval, "PyEval_EvalFrameEx");
 }

peki kodumuzu guncelledik. respawn fonksiyonunu bir defa calistirmamiz gerekiyor.


exec(respawn)

simdi respawn.bin dosyasina goz atabiliriz.


dis.dis(respawn.replace(co_code=open("respawn.bin", "rb").read()), depth=0)


167      0 JUMP_ABSOLUTE      18
       2 LOAD_GLOBAL       2 (__armor_enter__)

168      4 CALL_FUNCTION      0
    >>  6 POP_TOP

169      8 NOP
       10 NOP

170     12 EXTENDED_ARG       4
       14 SETUP_FINALLY     1034 (to 1050)

171     16 LOAD_CONST        1 ('')
    >>  18 STORE_FAST        0 (z2)

172     20 LOAD_CONST        2 ('b0')
       22 STORE_FAST        1 (t6)

173     24 LOAD_CONST        3 ('9b')
       26 STORE_FAST        2 (f23)

174     28 LOAD_CONST        4 ('b1')
       30 STORE_FAST        3 (u46)
        ...
        ...
        ...
      938 STORE_FAST       229 (a67)
      940 LOAD_CONST       121 (<code object varxor at 0x000001E90F0FF5B0, file "<frozen SierraTwo>", line 400>)

407     942 LOAD_CONST       122 ('respawn.<locals>.varxor')
      944 MAKE_FUNCTION      0

408     946 STORE_FAST       230 (varxor)
      948 LOAD_GLOBAL       0 (__name__)
      950 LOAD_CONST       123 ('__main__')
      952 COMPARE_OP        2 (==)
      954 EXTENDED_ARG       4

409     956 POP_JUMP_IF_FALSE   1062
      958 LOAD_CONST        0 (None)
      960 JUMP_ABSOLUTE      6
      962 POP_BLOCK
      964 BEGIN_FINALLY
      966 NOP
      968 NOP
      970 EXTENDED_ARG       4

410     972 JUMP_ABSOLUTE     1066
      974 LOAD_GLOBAL       3 (__armor_exit__)
      976 CALL_FUNCTION      0
      978 POP_TOP
      980 END_FINALLY
      982 RETURN_VALUE

varxor'ada bakalim fakat varxor'da packli. tekrardan dumplamaya eriniyorsak(-ki ben erindim) elimizle bir kac deneme yapabiliriz.


def varxor(a, b): pass
varxor.__code__ = respawn.co_consts[respawn.co_consts.index('ad') + 1]

>>> varxor(1, 2)
*** TypeError: 'int' object is not iterable
>>> varxor('1', '2')
'3'
>>> varxor('23123AB', 'F0')
'd3'
>>> varxor('23123AB', '')
''

yani varxor kabaca bize hexstring xor yapiyor. suanlik boyle kabul edilebilir gibi. hata olursa tekrar bir goz atariz


lambda a, b: a and b and hex(int(a, 16) ^ int(b, 16))[2:]

bayagi bir degisken olsuturduktan sonra eger main ise calistirdigi bir kisim bulunuyor. bundan dolayi onu main olduguna dair ikna etmemiz gerekiyor.


exec(respawn, exec(respawn, {"__name__": "__main__"}))
dis.dis(respawn.replace(co_code=open("respawn.bin", "rb").read()), depth=0)

(kodun tamami degil, sadece eksik kismi budur)


408     946 STORE_FAST       230 (varxor)
      948 LOAD_GLOBAL       0 (__name__)
      950 LOAD_CONST       123 ('__main__')
      952 COMPARE_OP        2 (==)
      954 EXTENDED_ARG       4

409     956 POP_JUMP_IF_FALSE   1062
      958 LOAD_CONST       124 (1)
      960 STORE_FAST       231 (i)
      962 LOAD_FAST       231 (i)
      964 LOAD_CONST       125 (37)
      966 COMPARE_OP        1 (<=)
      968 EXTENDED_ARG       4
      970 POP_JUMP_IF_FALSE   1062

410     972 LOAD_GLOBAL       1 (locals)
      974 CALL_FUNCTION      0
      976 LOAD_CONST       126 ('a')
    >> 978 LOAD_FAST       231 (i)
      980 FORMAT_VALUE       0
      982 BUILD_STRING       2
      984 BINARY_SUBSCR
      986 STORE_FAST       232 (a)

411     988 LOAD_GLOBAL       1 (locals)
      990 CALL_FUNCTION      0
      992 LOAD_CONST       127 ('b')
      994 LOAD_FAST       231 (i)
      996 FORMAT_VALUE       0
      998 BUILD_STRING       2
      1000 BINARY_SUBSCR
      1002 STORE_FAST       233 (b)

413    1004 LOAD_GLOBAL       1 (locals)
      1006 CALL_FUNCTION      0
      1008 LOAD_CONST       128 ('z')
      1010 LOAD_FAST       231 (i)
      1012 FORMAT_VALUE       0
      1014 BUILD_STRING       2
      1016 BINARY_SUBSCR

415    1018 STORE_FAST       234 (z)
      1020 LOAD_FAST       234 (z)
      1022 LOAD_FAST       230 (varxor)
      1024 LOAD_FAST       232 (a)
      1026 LOAD_FAST       233 (b)
      1028 CALL_FUNCTION      2
      1030 INPLACE_ADD
      1032 STORE_FAST       234 (z)
      1034 LOAD_FAST       231 (i)
      1036 LOAD_CONST       124 (1)
      1038 INPLACE_ADD
      1040 STORE_FAST       231 (i)
      1042 EXTENDED_ARG       3
      1044 JUMP_ABSOLUTE     978

yukaridaki bytecodun tahmini karsiligi su sekilde


while i <= 37:
  a = locals()[f"a{i}"]
  b = locals()[f"b{i}"]
  z = locals()[f"z{i}"]
  z += varxor(a, b)
  i += 1

locals dinamik bir yapi fakat degiskenlere sadece bir defa atama gerceklestiriliyor. dis kutuphanesinden get_instruction fonksiyonunu kullanip kod uzerinden hizlica construct edilebilir


STORE_FAST = opcode.opmap["STORE_FAST"]
LOAD_CONST = opcode.opmap["LOAD_CONST"]

result = ""
_locals = dict()

for instruction in dis.get_instructions(respawn.replace(co_code=open("respawn.bin", "rb").read())):
  if instruction.opcode == STORE_FAST:
    _locals[instruction.argval] = last.argval 
  elif instruction.opcode == LOAD_CONST:
    last = instruction

for i in range(1, 37):
  a = _locals[f"a{i}"]
  b = _locals[f"b{i}"]
  z = _locals[f"z{i}"]
  result += z + (a and b and hex(int(a, 16) ^ int(b, 16))[2:])

print(bytearray.fromhex(result[:-1]).decode())

ve flag


flag{S3ri0uSlY_Y0u_s0Lv3D_tH1s_t00}

bu arada gunumun cogunlugunu gecirdigim cpython'u ogrenmeme vesile olan big code'a tesekkurlerimi iletiyorum